Natuurontwikkeling en natuurbeheer
Natuurontwikkeling en natuurbeheer
Ecologisch functioneren van watersystemen
vissen, kreeften en waterplanten
3D-grondradar
opsporen van scheuren en gaten in dijken en kades
Wij zijn doorgronders
Specialisten die de beste antwoorden naar boven halen op het gebied van bodem, water, terrestrische en aquatische ecologie en geofysisch onderzoek.

Bekijk onze website

(Water)bodemonderzoek
Kabels en leidingen
in beeld met 3D-grondradar
Klimaatadaptatie
Ecologisch advies
Bij ruimtelijke ontwikkelingen
Biodiversiteit
Advies voor duurzame gebouwen en terreinen
3D-grondradar
voorkom schade en onverwachte kosten met 3D-grondradar
Locatiescan
advies bij locatieontwikkeling